Política de privacitat

Política de privacitat

Àmbit d’aplicació

FUNDACIÓ PROA (PRO-ACTIVA “OPEN ARMS”) es compromet a protegir la privadesa dels usuaris que accedeixin a la web que s’indica a continuació i que té l’adreça següent https://www.openarms.es (d’ara endavant la web).

Els continguts de la web són titularitat o estan operats, llicenciats o controlats per Fundació PROA.

La utilització d’aquest lloc web atribueix la condició d’usuari (d’ara endavant l’usuari). L’usuari pot navegar i utilitzar la web sense necessitat d’aportar cap dada de caràcter personal. Les úniques dades personals a les quals Fundació PROA tindrà accés seran aquelles que l’usuari faciliti voluntàriament a través dels formularis habilitats amb aquesta finalitat, o quan contacti amb Fundació PROA a través de correu electrònic o de qualsevol altra manera que preveu la web. Si es recullen dades personals a través de cookies, en serà informat degudament a través de la Política de cookies, així com a través de les vies que requereix la legislació vigent.

Aquest document presenta la nostra política en l’observança i l’ús de les dades personals recollides mitjançant la nostra web o dispositius auxiliars com ara mòbils o tauletes. Així mateix, la utilització de la web implica l’acceptació per l’usuari de les disposicions contingudes a la present Política de privadesa i que les seves dades personals siguin tractades segons el que s’hi estipula.

Si us plau tingui en compte que, tot i que hi pugui haver enllaços a la nostra web a altres webs, aquesta Política de privadesa s’aplica tan sols a la web i no a les webs d’altres companyies o organitzacions a les quals la web estigui redirigida. Fundació PROA no controla ni aprova el contingut de les webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privadesa d’aquestes webs.

Protecció de dades personals

Dit tot l’anterior i en compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com en compliment del que estableix la normativa vigent, procedim a donar informació completa dels aspectes que s’indiquen a continuació:

1. El responsable del tractament de les seves dades personals és:

FUNDACIÓN PROA (PRO-ACTIVA “OPEN ARMS”)
C.I.F.  G66752239
Carrer Rector núm. 95, baixos, Badalona, Catalunya (08912).
T. 93 128 28 30

Es pot posar en contacte amb el delegat de Protecció de Dades a l’adreça de correu electrònic info@openarms.es.

2. Dades que s’hi tracten, registre d’activitats de tractament i finalitat d’aquestes. Pel que fa al tractament de les dades personals que ens faciliten, o qualssevol altres que s’originin com a conseqüència de l’execució del servei que ens encarreguen, cal informar-los que s’incorporaran al sistema de tractament de dades existent i la titularitat i responsabilitat del qual és de Fundació PROA, i que es consent de manera expressa el tractament d’aquestes dades personals de forma lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada per:

 • Remetre-li informació que pugui ser del seu interès.
 • Atendre les seves sol·licituds.

Sens perjudici de l’obligació d’acceptar la Newsletter, l’usuari atorga el seu consentiment exprés per rebre comunicacions electròniques de Fundació PROA.

Els menors de 18 anys només podran fer servir les webs sota la supervisió d’un pare o un tutor.

A aquest efecte l'usuari facilita les següents dades: nom i cognoms, correu electrònic o qualsevol altra dada que es requereixi al formulari corresponent, així com la informació que es faciliti en el missatge.

No prenem decisions automatitzades sobre la base de perfils, llevat de la personalització de publicitat i la prevenció del frau a Internet.

3. El termini de conservació de les dades personals és el temps necessari per complir les obligacions legals relacionades amb la nostra activitat.
En cas de subscripció als butlletins de novetats, el correu electrònic es conservarà fins que l’usuari se’n doni de baixa.
La informació que recullen les nostres cookies també es conserva per un període màxim de 2 anys.

4. Base legal per al tractament de dades personals. El tractament de les dades personals es basa en el consentiment informat que s’obté d’acord amb el que estableix la legislació donada en emplenar el check box que exigeix el lloc web.

5. Cessió de dades personals. No se cedeixen dades personals a tercers.

6. Drets de l’usuari. L’usuari en qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, oposició, portabilitat i dret a no ser objecte de decisions individualitzades, si s’adreça amb una sol·licitud escrita i signada, incloent-hi el seu nom, cognoms i fotocòpia del DNI o un altre document acreditatiu vàlid, a Fundació PROA a l’adreça anteriorment indicada o al correu electrònic info@openarms.es.
L’exercici d’aquests drets és gratuït, llevat que es formulin sol·licituds infundades o excessives, i en aquest cas l’usuari assumirà el cost de tramitació de la sol·licitud.

També se li informa que pot dirigir-se a l’Autoritat de control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

7. Recollida de dades a través de dispositius com mòbils o tauletes. Quan descarrega o fa servir aplicacions creades per Fundació PROA o utilitza la seva pàgina web i sol·licita o consent serveis de localització, quan escaigui, podrem rebre informació sobre la seva localització i sobre el dispositiu mòbil o la tauleta, incloent-hi un identificador únic d’aquest. Podrem utilitzar aquesta informació per proporcionar-li serveis basats en la seva localització com, per exemple, resultats de cerca i altre contingut personalitzat. La majoria dels dispositius mòbils li permeten desactivar aquests serveis de localització.

Mesures de seguretat

Fundació PROA informa que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en atenció a les dades personals tractades i té així mateix implantats els mecanismes necessaris per evitar sempre que sigui possible els accessos no autoritzats, les sostraccions, les modificacions il·lícites i la pèrdua de dades.

En el sentit exposat tractem les dades personals utilitzant encriptació mitjançant certificats de seguretat que codifiquen la informació proporcionada per l’usuari.
Disposem de sistemes de seguretat físics, electrònics i procedimentals en relació amb la recollida, l’emmagatzematge i la divulgació d’informació personal de l’usuari. Els nostres procediments de seguretat impliquen que de vegades puguem sol·licitar-li proves d’identitat abans de facilitar-li informació confidencial.

Confidencialitat

En compliment amb la normativa vigent, Fundació PROA es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal que l’usuari ens faciliti durant la seva navegació per aquesta pàgina web i del seu deure de guardar-les de manera confidencial.

Ús de cookies de tercers

Sens perjudici de la Política de cookies, aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware amb l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units («Google»). Google Analytics utilitza cookies, que són arxius de text ubicats al seu ordinador, per ajudar el lloc web a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús del lloc web (incloent-hi la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors dels Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del lloc web, recollint informes de l’activitat del lloc web i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat del lloc web i l’ús d’Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així li ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada de què disposi. Pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, però ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui utilitzar la plena funcionalitat d’aquest lloc web. En utilitzar aquest lloc web consent el tractament d’informació sobre vostè per Google en la forma i per als fins que s’indiquen més amunt.

Drets de Propietat Intel·lectual i/o Industrial

Tots els continguts de la web estan protegits per drets de propietat intel·lectual. Amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, el codi font, els logos, els textos, els gràfics, les il·lustracions, les fotografies, el codi de llenguatge, el software i altres elements que apareixen a la web. Per això, l’usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquesta web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de Fundació PROA o del seu titular.
Les marques o els signes distintius de qualsevol classe continguts a la web també estan protegits per la llei.
En cap cas l’usuari no pot modificar o utilitzar aquesta propietat intel·lectual o industrial de manera que la seva divulgació suposi un perjudici per a Fundació PROA, i en aquest cas ha de reclamar pels danys i perjudicis derivats de l’ús indegut per part de tercers de la seva propietat intel·lectual i industrial.
Fundació PROA no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i/o intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la web, els serveis o els continguts.

Informació automàtica

Aquests són alguns exemples de la informació que recollim i analitzem: l’adreça IP d’Internet que utilitza per connectar-se a Internet amb el seu ordinador, el nom d’usuari, l’adreça de correu electrònic i la contrasenya del seu compte, la informació sobre el seu ordinador i la seva connexió a Internet i sobre la versió i el tipus de navegador; la seva configuració de zona horària, els tipus i les versions de la connexió del seu navegador, el sistema operatiu i la plataforma que utilitza, l’«historial de visites» de pàgines web (URL) des de, a través i cap a la nostra pàgina web (incloent-hi data i hora), el nombre de cookies, tot número de telèfon que hagi utilitzat per trucar al nostre servei d’atenció al client. També podem utilitzar dades del navegador com ara cookies, Flash cookies (també anomenades «objectes locals compartits»), o dades similars en certs llocs de la nostra pàgina web per prevenir el frau, entre altres propòsits. En les seves visites a la pàgina web, podem utilitzar eines de programari per mesurar i recollir la informació de la sessió, incloent-hi els temps de resposta de la pàgina, els errors de descàrrega, la durada de les visites a certes pàgines, informació sobre la interacció amb la pàgina (clics de ratolí, desplaçament per la pàgina o nombre de vegades que passa el ratolí per sobre de determinats ítems), i formes de sortir de la pàgina web. Així mateix, podrem demanar informació tècnica que ens ajudi a identificar el seu dispositiu amb finalitats d’anàlisi diagnòstica i prevenció del frau.

Avisos i revisions

Si té qualsevol dubte en relació amb la privadesa de Fundació PROA, li preguem que ens enviï un correu electrònic detallant-hi la seva consulta i nosaltres mirarem de resoldre-la.
Fundació PROA podrà modificar i actualitzar aquesta Política de privadesa en qualsevol moment sense avís previ. Si us plau comprovi sempre que està al corrent de la nostra Política de privadesa, de la Política de cookies i dels termes i les condicions d’ús per estar informat en tot moment del contingut que es recull a través de la web, com la utilitzem i les circumstàncies sota les quals podrien revelar-se a tercers. L’usuari queda obligat automàticament per les condicions d’ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi a la web, de manera que ha de llegir periòdicament el present document. Per tal de facilitar el control de l'última versió, al peu del document s'indica la data d'actualització del mateix.

 

Política de Cookies

Què és una cookie?

Una cookie és un fitxer que es descarrega a l’ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre d’altres, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, en funció de la informació que continguin i de la manera que s’utilitzi l’equip, es poden fer servir per reconèixer l’usuari. El navegador de l’usuari memoritza cookies al disc dur només durant la sessió actual, hi ocupa un espai de memòria mínim i no perjudica l’ordinador. Les cookies no contenen cap mena d’informació personal específica, i la majoria d’aquestes s’esborren del disc dur en finalitzar la sessió de navegador (les anomenades cookies de sessió).

La majoria dels navegadors accepten com a estàndard les cookies i, amb independència d’aquestes, permeten o impedeixen en la configuració de seguretat les cookies temporals o memoritzades.

Sense el seu consentiment —mitjançant l’activació de les cookies al seu navegador—, Fundació PROA no enllaçarà a les cookies les dades memoritzades amb les dades personals que ha proporcionat en el moment del registre o la compra.

Per què Fundació PROA utilitza Cookies?

Les cookies són una part important de com funciona el nostre lloc web. La funció principal de les nostres cookies és millorar l’experiència de l’usuari en la navegació. Per exemple, es poden fer servir per recordar l’idioma que s’utilitza durant la navegació i en futures visites.
Quins tipus de cookies hi ha?

 • Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que hi ha, com ara controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, entrar a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, dur a terme el procés de compra d’una comanda, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació d’un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.
 • Cookies de sessió: Recullen i emmagatzemen dades durant la sessió de l’usuari, per exemple per prestar un servei. S’eliminen quan acaba la sessió.
 • Cookies de personalització: Són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de l’usuari com ara l’idioma, el tipus de navegador mitjançant el qual accedeix al servei, la configuració regional des d’on entra al servei, etc.
 • Cookies d’anàlisi: Són aquelles que, ben tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així fer el mesurament i l’anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei ofert. Per això se n’analitza la navegació a la nostra pàgina web per tal de millorar l’oferta de productes o serveis que oferim.
 • Cookies publicitàries: Són aquelles que, ben tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten gestionar de la manera més eficaç possible l’oferta dels espais publicitaris que hi ha a la pàgina web, adequant el contingut de l’anunci al contingut del servei sol·licitat o l’ús que faci de la nostra pàgina web. Per fer-ho podem analitzar els seus hàbits de navegació a Internet i podem mostrar publicitat relacionada amb el seu perfil de navegació.
 • Cookies de publicitat comportamental: Són aquelles que permeten la gestió, de la manera més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat. Aquestes cookies emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, fet que permet desenvolupar un perfil específic per mostrar publicitat en funció d’aquest.

Què són las cookies pròpies i les de tercers?

 • Cookies pròpies: Són aquelles que s’envien a l’usuari des d’un equip o domini gestionat per nosaltres.
 • Cookies de tercers: Serien les generades per serveis o proveïdors externs com Facebook, Twitter, Google, etc.

Què passa si desactivo les cookies?

Perquè entengui l’abast que pot tenir desactivar les cookies li mostrem uns quants exemples:

No podrà compartir continguts d’aquesta web a Facebook, Twitter o qualsevol altra xarxa social.

El lloc web no podrà adaptar els continguts a les seves preferències personals.

No serà possible personalitzar les seves preferències geogràfiques com ara franja horària, divisa o idioma.

El lloc web no podrà fer analítiques web sobre visitants i trànsit a la web, fet que dificultarà que la web sigui competitiva.

No podrà escriure al blog, no podrà pujar-hi fotos, publicar-hi comentaris, valorar o puntuar continguts. La web tampoc podrà saber si és un humà o una aplicació automatitzada que publica spam.
Totes les xarxes socials fan servir cookies, si les desactiva no podrà utilitzar cap xarxa social.

Es poden desactivar o eliminar les cookies?

Pot rebutjar el tractament de les dades o informació recollides per les cookies en qualsevol moment, mitjançant la configuració de les opcions del seu navegador d’Internet. Pot permetre, bloquejar (de manera general o particular per a un domini específic) o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip.

Per a més informació sobre Firefox premi aquí:
http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-#w_configurar-las-cookies

Per a més informació sobre Chrome premi aquí:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Per a més informació sobre Explorer premi aquí:
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Per a més informació sobre Safari premi aquí:
http://support.apple.com/kb/ph5042

Per a més informació sobre Opera premi aquí:
http://help.opera.com/Windows/11.50/esES/cookies.html 

Cookies utilitzades en aquest lloc web

Seguint les directrius de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades procedim a detallar l'ús de les cookies que fa aquesta web per tal d'informar-lo amb la màxima exactitud possible.

Aquest lloc web utilitza les cookies següents pròpies:

 • Cookies de sessió, per garantir que els usuaris que escriguin comentaris al blog siguin humans i no aplicacions automatitzades. D'aquesta manera es combat el correu brossa.

Aquest lloc web utilitza les següents cookies de tercers:

 • Google Analytics: Emmagatzema cookies per poder elaborar estadístiques sobre el trànsit i volum de visites d'aquest web. En utilitzar aquest lloc web està consentint el tractament d'informació sobre vostè per Google. Per tant, l'exercici de qualsevol dret en aquest sentit haurà de fer comunicant directament amb Google.
 • Xarxes socials: Cada xarxa social utilitza les seves pròpies galetes per tu punxar en botons del tipus M'agrada o Compartir.

Notes addicionals

Ni aquesta web ni els seus representants legals es fan responsables ni del contingut ni de la veracitat de les polítiques de privacitat que puguin tenir els tercers esmentats en aquesta política de cookies.

Els navegadors web són les eines encarregades d'emmagatzemar les cookies i des d'aquest lloc d'efectuar el seu dret a eliminació o desactivació de les mateixes. Ni aquest web ni els seus representants legals poden garantir la correcta o incorrecta manipulació de les cookies per part dels esmentats navegadors.

En alguns casos és necessari instal·lar cookies perquè el navegador no oblidi la seva decisió de no acceptació de les mateixes.

En el cas de les cookies de Google Analytics, aquesta empresa emmagatzema les cookies en els servidors als Estats Units i es compromet a no compartir-la amb tercers, excepte en els casos en què sigui necessari per al funcionament del sistema o quan la llei obligui a aquest efecte. Segons Google no guarda la seva adreça IP. Google Inc és una companyia adherida a l'Acord de Port Segur que garanteix que totes les dades transferides seran tractades amb un nivell de protecció d'acord amb la normativa europea. Podeu consultar informació detallada referent a això en aquest enllaç. Si desitja informació sobre l'ús que Google dóna a les cookies li adjuntem aquest altre enllaç.

Per a qualsevol dubte o consulta sobre aquesta política de cookies no dubti en comunicar-se amb nosaltres a través de la secció de contacte.

L’usuari accepta expressament, per a l’ús d’aquest site,
el tractament de la informació recollida en la forma
i amb les finalitats abans esmentades

I de la mateixa manera reconeix la possibilitat de negar-se al tractament de les dades o la informació, rebutjant l’ús de les cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada a tal fi al seu navegador. De tota manera, aquesta opció de bloqueig de cookies en el navegador pot no permetre-li l’ús ple de totes les funcionalitats del lloc web.

Termes i condicions d'ús

Introducció


El present document, com també els que s’hi esmenten, estableixen les condicions per les quals es regeix l’ús de la següent pàgina web (d’ara endavant les condicions): https://www.openarms.es

Li preguem que llegeixi atentament les presents condicions, la nostra Política de cookies i la nostra Política de privacitat (conjuntament, les «Polítiques de protecció de dades») abans de fer servir aquesta pàgina web. En utilitzar aquestes pàgines web vostè consent expressament quedar vinculat per aquestes condicions i per les nostres Polítiques de protecció de dades, per la qual cosa, si no està d’acord amb totes les condicions i amb les Polítiques de protecció de dades, no ha d’usar aquesta pàgina web. Si té alguna pregunta relacionada amb les condicions o les Polítiques de protecció de dades pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte. El contracte podrà formalitzar-se, a elecció seva, en qualsevol dels idiomes en què les condicions estan disponibles en aquesta pàgina web.

Condicions generals d’entre Fundació PROA i l’usuari:

 1. L’usuari es compromet a utilitzar els continguts en el nostre lloc web de conformitat amb la Llei i els termes i les condicions generals i particulars dels serveis que ofereix Fundació PROA en cada moment, i cal que s’abstingui de fer-los servir per:
  1. Fer activitats il·lícites, contràries a la bona fe, als costums, a la moral o a l’ordre públic.
  2. Realitzar activitats que constitueixin una infracció de la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial o qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic aplicable.
  3. Reproduir, duplicar, vendre o explotar per a fins comercials qualsevol contingut del lloc web.
  4. Difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme i/o que atemptin contra els drets humans.
 2. S’indica que el responsable del fitxer és la associació.
  FUNDACIÓN PROA (PRO-ACTIVA “OPEN ARMS”), amb C.I.F. G66752239, domiciliada al carrer Rector número 95, baixos, Badalona, Cataluña (08912) i amb correu electrònic info@openarms.es a efectes de l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que preveu la llei.
 3. Les nostres recomanacions i/o judicis de valor sobre els serveis i/o continguts, així com l’anunci de promocions, han de ser considerades per l’usuari com previsions de bona fe, sense que hagi tenir-les com a afirmacions de fet, ni com a part de cap contracte amb l’usuari.
 4. L’usuari, a través del checkbox del formulari "He llegit i accepto els termes i condicions" dóna el seu consentiment exprés per rebre comunicacions electròniques amb publicitat i novetats comercials d'Fundació PROA.
 5. Els enllaços amb altres pàgines web que apareguin a les pàgines de Fundació PROA s’ofereixen a efectes merament informatius a l’usuari, per la qual cosa Fundació PROA no es responsabilitza sobre els productes, serveis o continguts que s’ofereixin o se subministrin a les pàgines de destinació ubicats en un altre domini.
 6. Tots els continguts, les marques, els logos, els dibuixos, etc., que figuren a les webs de Fundació PROA es troben protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial que són expressament reservats per Fundació PROA o, si escau, per les persones o empreses que figuren com a autors o titulars dels drets. La violació dels drets anteriors serà perseguida de conformitat amb la legislació vigent. Per tant, queda prohibida la reproducció, explotació, alteració, distribució o comunicació pública per qualsevol títol o mitjà de la totalitat dels continguts de la web de Fundació PROA per a usos diferents de la legítima informació dels serveis oferts. En tot cas serà necessari el consentiment previ per escrit de Fundació PROA.
 7. L’usuari accepta que la legislació aplicable al funcionament d’aquest servei és l’espanyola. Seran competents per conèixer les divergències que es derivin de la interpretació o aplicació d’aquestes clàusules els Jutges i Tribunals del domicili de l’Fundació PROA, amb renúncia expressa al fur propi del usuari. 
 8. L’enviament i la remissió de dades que faci l’usuari a través de la web de Fundació PROA o la informació que aquesta remeti es troben protegits per les més modernes tècniques de seguretat electrònica a la xarxa. Així mateix, les dades subministrades i emmagatzemades a les nostres bases de dades també estan protegides per sistemes de seguretat que hi impedeixen l’accés de tercers no autoritzats. Fundació PROA fa els seus millors esforços per disposar dels sistemes més actualitzats per a l’eficàcia d’aquests sistemes de seguretat.
 9. Els enllaços amb altres pàgines web que apareguin a les pàgines de Fundació PROA s’ofereixen a efectes merament informatius a l’usuari, de manera que Fundació PROA no es responsabilitza sobre els productes, serveis o continguts que s’ofereixin o se subministrin a les pàgines de destinació ubicades en un altre domini.