Finançament i despeses

FINANÇAMENT I DESPESES

Des de l'1 setembre del 2017 a l'1 setembre del 2018, les aportacions han pujat a 3,5 milions d'euros. La independència econòmica d’Open Arms és total gràcies a la suma de les petites aportacions privades.

Del total dels ingressos, el 90% pertanyen a donacions privades de més de 51.000 persones que ens han ajudat amb petites aportacions, fet que garanteix la independència de l’organització.

El 10% restant pertany a ajudes d’organismes oficials o administracions locals.

financiacion

Fons privat    Fons públic

Des de l'1 setembre del 2017 a l'1 setembre del 2018, les despeses directes en les nostres missions han suposat els 3,2 milions d’euros.

Del total de les despeses, el 95,5% es va destinar a l’acció directa per a la missió Mediterrani. En quant a estructura, es va dedicar un 4% de les despeses, incloses les despeses de comunicació. El 0,5% restant, es va destinar a la missió Origen.

gastos

Missió Origen     Missió Mediterrani    Despeses d’administració i captació de fons

Descarrega la nostra memòria d'activitats del 2017